Povodom akcije „Veliko spremanje Srbije „ koja će biti sproedena 9. i 10. juna „Eko klub Vrba“ održala je sastanak sa svima koji su na bilo koji način uključeni u realizaciju projekta. Inicijativa za zaštitu i očuvanje podunavačkih bara potekla je upravo od Eko kluba Vrba. Projekat je uradjen 2011. a podržali su ga Fond za zaštitu životne sredine i Ministarstvo šumarstva i vodoprivrede.

eko klub vrtba

U okviru ove akcije biće organizovano čišćenje podunavačkih bara 9.i 10. Juna .U školama su organizovane radionice na temu „Kakve bare želite da vidite“. Cilj ovoga bio je da se meštani motivišu i uključe u akciju . Pored čišćenja podunavačkih bara 9. i 10. juna ista akcija biće sprovedena i u avgustu ili septembru mesecu. Žele da edukativno utiču na stanovništvo kada je u pitanju bacanje i deponovanje smeća a time će podunavačke bare izgledati što bolje i lepše. Akcija zakazana za jun mesec zove se „Jedan džak za podunavačke bare“. Poziv svima da se uključe u akciju je otvoren.