slika gimnazija

U proteklom periodu Gimnazija Vrnjačka Banja realizovala je obuku za vršnjačke edukatore odnosno osobu koja uči svoje vršnjake iz oblasti koju je proučavala. Njih 18-oro su učili veštine koje je potrebno da ima vršnjački edukator. Školski psiholog i trener inkluzivno-vršnjačke edukacije, Marija Stojiljković, realizovala je ovu aktivnost zajedno sa učenicima vrnjačke Gimnazije.
Obrađivane su teme konflikti među vršnjacima zatim psihički poremećaji, teorija i primena muzike i druge teme.