Dr. Živko Prodanović

Lečenje ženskih bolesti u Vrnjačkoj Banji

Otkad se zna, dolazile su žene u Vrnjačku banju, da leče svoje obolele polne organe. Osobito one, koje su patile od belog pranja, od zapaljenja materice i jajnika i one, koje su bile nerotkinje. I danas još dolaze i jedne i druge, da oprobaju lekovitost Vrnjačke vode, da se kupaju u njoj i da se, ako je samo moguće, ma jedan put nadnesu nad samo njeno vrelo.
Broj njihov rastao je iz godine u godinu sve više. Ne preterujem, ako kažem, da ih je prošle godine bilo do 1500.

Sve one bile su teške bolesnice koje su dolazile jedino, da leče svoje obolele polne organe!
Ali sem njih dolazio je i ogroman broj žena, koje su u glavnom bolovale od drugih unutrašdnjih bolesti, pa su se i one onako uzgred kupale i onako uzgred svoje genitalije ispirale.

zena-u-banji

Lečenje ženskih bolesti u Vrnjačkoj Banji

Vrnjačka voda na različit način leči i oporavlja ženske polne organe. Uglavnom:

 • povećava resorpciju škodljivih supstancija u materici i njenoj okolini;
 • odstranjuje eksudate,
 • katare i zapalenje materice;
 • umanjuje kongestiju i hipersekreciju sluzne kožice;
 • reguliše neuredan krvotok u donjoj utrobi,
 • ispomaže pravilnu ishranu tkiva.

Kod bolesnica, koje u isto vreme pate od srčanih bolesti i od bolesti polnih organa upotreba Vrnjačke vode ne samo, da olakšava krvotok celog organizma nego u isto vreme pomaže, da se krvotok u njoj i njenoj sredini, što bolje uravnoteži a seksualni život što normalnije sredi; isto tako kod bolesnica, koje u isto vreme boluju od bubrežnih i od polnih organa Vrnjačka voda može prema težini bolesti, kad brže a kad sporije, pomoću diureze, da izluči nagomilane patološke elemente i manje eksudate oko polnih ženskih organa.
Osim toga kod teških opstipacija, gde direktni pritisak obolelog debelog creva u velikoj meri pogoršava i onako jadno stanje bolesnica sa obolelim polnim organima, ume Vrnjačka voda, lečeći katare debelog i guznog creva, da otkloni ne samo pritisak proširenih i atoničnih creva i uslove opstipacije nego posredno i uzroke obolenja polnih ženskih organa.

Žene sa obolelim polnim organima redovno piju hladnu i toplu Vrnjačku vodu, prema stanju zdravlja, dozvoljenu količinu.
Sasvim je prirodno, da Vrnjačka voda, kad ojačava ceo organizam jača ujedno i polne organe. Otud njeno blagorodno dejstvo na ženske bolesti i pri prostom pijenju vode.

To se kod većine takvih žena odmah i primećuje.

Osim pijenja Vrnjačke vode, osobito su tražena i omiljena kupanja u njenoj lekovitoj vodi.
Na žalost u tom pogledu dosad nisu mogle, da se iskoriste sve mogućnosti njene lekovitosti, bar što se ženskih bolesti tiče.

Da ukažem samo na jedno, koliko bi od koristi bilo, da se mulj odnosno blato iz Slatine i duž reke Lipove, koje je puno gvožđa, ugljene kiseline, sumpora na neki način upotrebi za oblaganja donje utrobe u svrhu lečenje ženskih bolesti. Kolko bi sa time uticaj kupanja bio potendiran.

Kupanje u Vrnjačkoj vodi pomoću bezbroj refleksa reguliše i oživljava ne samo celokupan krvotok organizma nego i lokalan krvotok polnih ženskih organa. I kao što tada u celom organizmu nastaje življa izmena materije, tako isto i u polnim organima biva.
Sem toga putem nadražaja kožnih živaca nadražuje se i ceo centralni živčani sistem. Pa njime uporedno i centralne seksualne ganglije, koje posle instinktivno utiču na ozdravljenje i pravilno funkcionisanje materice i njenih žljezda.
Najveću nadu polažu žene na ispiranje s toplom i s hladnom vodom. One su u moć, toga dejstva toliko uverene, da i kad ne uspeju odmah, veruju, da će im to docnije biti od koristi.
Ispiranje deluje čas reflektorno čas lokalno kao dezinficiens i adstringens.
Pored kupanja u izvesnim slučajevima mogu se praviti i tako zvani Priznicoblozi sa hladnom i s toplom vodom. Njihova upotreba potpomaže rezorpciju, povećava diaforezu i kutanu perspiraciju,
Tamponi hladne i tople vode, koji se u poslednje vreme sve više meću, povećavaju još više dejstvo ispiranja, oblažući sa rastvorenim solima obolelu sluznu kožicu vagine i cerviksa.
Što se klizme sa Vrnjačkom vodom tiče, one su od preke koristi, osobito, gde je uporna opstipacija glavni uzrok pogoršanju ženskih bolesti.

Vrnjačka banja sa svojom radioaktivnošću, sa svojom obilnom, vezanom i slobodnom ugljenom kiselinom, sa svojim raznovrsnim solima i s umerenom temteraturom ima u sebi i suviše elemenata, koji su podesni za lečenje polnih ženskih organa i ako ona nije u užem smislu nikakva specijalna banja za lečenje ženskih bolesti.
Značaj i lekovitost Vrnjačke banje u tom pogledu ocenile su same žene, koje su pre toga patile od zapaljenja materice, od zapaljenja jajnika, od nesnosnog smrdljivog belog pranja, od neuredne menstruacije, od velikih bolova u krstinama i u utrobi, od bolova u jajnicima, od neverovatnog umora i slabosti, od nesanice, od teške neuralgije, od teške opstipacije i nesnosnog i čestog teranja na mokraću.
Čak i do iznemoglosti malokrvne žene sa nerazvijenom matericom i jajnicima u dovoljnom broju su našle leka u Vrnjačkoj banji a tako isto i priličan broj nerotkinja sa slabim menstruacijama, sa teškim neuralgijama, sa duševnom depresijom i sa duševnom razdraženošću.

Osim toga bezbroj žena u klimakteriumu uspele su, da posle lečenja u Vrnjačkoj banji, sa manje potresa završe svoj seksualni produktivitet.
Zatim tolike bolesnice sa hroničnim zapaljenjem materice i njenih adneksa, sa perimetritisom, sa manjim ili većim eksudatima, sa nenormalnim položajem seksualnog organa, mogle su, da si pomognu u Vrnjačkoj banji.

U Vrnjačkoj banji sa uspehom leče se ove ženske bolesti:

 • Metritis,
 • Eudometritis,
 • Para Perimetritis,
 • Amenorrhoe,
 • Atropia uteri,
 • Hypoplasia,
 • Ghlorosa,
 • Dismenorrhoe,
 • Menopausa,
 • Menarche.

I ako Vrnjačka voda posredno i neposredno leči obolele ženske polne organe, ipak njena moć lečenja nije neograničena. Ima slučajeva gde ona direktno može i da škodi.
Tako, gde materica svakog časa krvavi, gde je akutno ili subakutno stanje, gde postoji velika iznurenost, usled neprekidne groznice, tu upotreba Vrnjačke vode ni ukakvom obliku nije dozvoljena.
Dalje, veliki miomi, kistomi, ciste, obilni eksudati samo pogoršavaju u Vrnjačkoj banji. I najoprezniji pokušaj sa Vrnjačkom vodom može kod njih lako da izazove recidiv, tim pre ako se kupanja ili ispiranja lakomisleno i bez kontrole vrše.
Isto tako nije od koristi ni kupanje, ni ispiranje, gde je seksualna nadraženost velika, gde je materica povećana, hiperplastična ili gde je odebljana, labava ili čak i tuberkulozna. Kod ove poslednje boljke ipak ponekad može da bude lakše ali ni za nju u glavnom nije Vrnjačka voda.
Kod bolesnica sa većim tumorima ume ponekad, da nastupi privremeno olakšanje ali to je samo prividno. Tu se samo za vreme lečenja putem resorpcije smanjuje okolni eksudat, koji je posledica pritiska od strane tumora. Tumor sam nikako se ne leči.

Prema tome u Vrnjačkoj banji nema leka za bolesti:

 • Hyperplasia uteri,
 • Muot,
 • Fibrom,
 • Cyste,
 • Kustom,
 • Dermoid,
 • Sarcom,
 • Carcinom itd.