slika broj gostiju

U avgustu mesecu ove godine u Vrnjačkoj Banji evidentirano je ukupno 25.706 posetilaca od čega 21.797 domaćih i 390 inostranih gostiju. Ostvareno je preko 100 hiljada noićenja od čega su domaći posetioci ostvarili 90 hiljada a inostrani 11 hiljada. Kada se poredi avgust ove i avgust prošle godine evidentirano je 10,77% više domaćih i 46,95% više stranih turista.
Stepen iskorišćenosti kapaciteta bio je 64,38% a prosečna dužina boravka 4 dana. I stepen iskorišćenosti kapaciteta je u porastu u odnosu na avgust 2012 i povećan je za 11,58%. Povećan je sa 52,80 na 64,38%.