U julu mesecu 22237 gostiju u Vrnjačkoj Banji

Prema podacima nadležnih opštinskih službi u Vrnjačkoj Banji u julu mesecu evidentirano je 22237 posetilaca. Od tog broja domaćih je 18903 .
U istom periodu ostvareno je 81613 noćenja od čega 71626 domaćih i 9987 stranih turista.

Kada se poredi jul ove sa julom prošle godine evidentirano je 12% više domaćih i 21% više stranih turista. Takodje je ostvareno i više noćenja , 10% domaćih posetilaca i 14,44% inostranih.
Stepen iskorišćenosti kapaciteta u julu mesecu ove godine iznosio je 52,80% a prosečna dužina boravka bila je tokom jula meseca 3,97 dana domaćih i 3 dana inostranih gostiju.
I stepen iskorišćenosti kapaciteta povećan je u odnosu na jul mesec prošle godine za 8,45%.