rekonstrukcija

Opština Vrnjačka banja dobila je sredstva u iznosu od 15.000.000.00 dinara za infrastrukturne projekte. Naime opština Vrnjačka Banja konkurisala je projektima za dobijanje sredstava od strane Republike. A u skladu sa Programom mera o rasporedu I korišćenju sredstava za podsticanje regionalnog razvoja u 2013.godini.
Opština Vrnjačka Banja konkretno je dobila novčana sredstva za rekonstrukciju Beogradske ulice.