vrnjacka banja
Juče je održan nastavak treće redovne sednice SO Vrnjačka Banja. Na samom početku odbornici lokalnog parlamenta razmatrali su Odluku o izmeni i dopuni Odluke o Opštinskoj upravi Opštine Vrnjačka Banja čiji je izvestilac bio predsednik opštine Boban Đurović. Razlog izmena je veća efikasnost i ekonomičnost u radu Opštinske uprave.Odbornici su takodje na jučerašnjoj sednici doneli Odluku o pristupanju izradi Plana zaštite od požara na teritoriji Opštine Vrnjačka Banja. Dalje je razmatrana Odluka o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu – ATP „Morava“ ad za prevoz i turizam Vrnjačka Banja u stečaju“. Predsednik opštine ukazao je na neophodnost donošenja ove Odluke, imajući u vidu da se na taj način u javnu svojinu pribavlja imovina na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Vrnjačkoj Banji, površine od oko 8ha, što je za dalji razvoj ovog mesta i opštine strateški neprocenjivo.Takodje je doneta i Odluka čijim se stupanjem na snagu pokreće postupak jednostranog raskida ugovora zaključenog između Metroparkinga doo Beograd i Opšitine Vrnjačka Banja, sudskim putem kroz privremenu meru ovom Preduzeću zabraniće se dalje vršenje ove delatnosti na području vrnjačke opštine, a obavljanje komunalne delatnosti parkiranja preneće se na JP „Beli izvor“. U daljem toku sednice izabrana su još dva člana Opštinskog Veća Milosav Pecić NS i dr Predrag Džamić SNS. Formirani su skupštinski odbori i razrešeni i imenovani članovi školskih odbora i članovi upravnih odbora ispred javnih preduzeća i ustanova.