Specijalna bolnica „Merkur“ donirala je „Srpsko-Norveškom društvu“ iz Vrnjačke Banje jedan računar za njihove potrebe.

Naime zahvaljujući veoma dobroj saradnji proteklih godina Specijalna bolnica je odlučila da pomenutom Udruženju pokloni jedan računar koji im je bio preko potreban. Udruženje do sada nije imalo računar a s obzirom na komunikaciju na relaciji Vrnjačka Banja – Norveška, razume se da im je bio više nego potreban.

srppsko norvesko drustvo

Inače u Specijalnu bolnicu dolazi veliki broj gostiju iz Norveškie a to će se nastaviti i ove a nadaju se i narednih godina.