slika sv.jovan krstiteljDanašnji praznik Srpska pravoslavna crkva svrstava među slave a slavi se i 20. januara, u znak poštovanja prema tom svecu koji je, po predanju, krstio Isusa Hrista.
Danas se hrišćani podsećaju na stradanje svetog Jovana, kome je, po naređenju Iroda Antipa, glava odsečena („usekovana“) i na tanjiru doneta pred njegovu pastorku, igračicu Salomu, te se zato u Srbiji praznik naziva „Usekovanje“. Sveti Jovan se naziva Krstitelj jer je krstio Isusa Hrista i, prema predanju, u njemu prepoznao sina Božjeg.
Jovan je bio čvrste i nepokolebljive vere, poštenja, odvažnosti i istinoljubivosti. Dan Usekovanja vernici provode u molitvi, uzdržavanju i strogom postu.