slika za sastanak u velikoj sali

U Velikoj Sali SO Vrnjačka Banja održana je sednica Saveta za upravljanje migracijama i trajna rešenja. Na dnevnom redu bilo je dosta tačaka o kojima su članovi Saveta raspravljali tokom diskusije a ono što je, moglo bi se reći, bila centralna stvar za diskusiju, jeste Predlog lokalnog akcionig plana. Predlog Lokalnog akcionog plana je razmatran i usvojen tako da će kao takav ići Opštinskom Veću na usvajanje a koje je zakazano za ponedeljak 25 .02.