Sastanak u kancelariji za mlade

U Kancelariji za mlade Vrnjačka Banja odrzan je sastanak sa predstavnicima omladine političkih stranaka koje deluju na teritoriji opstine.
Cilj sastanka je medjusobno upoznavanje i stvaranje odličnih medjuljudskih odnosa što je preduslov za učešće u raznim zajedničkim aktivnostima u kojima mladi ljudi mogu da pokažu svoje ideje i kažu svoje misljenje.