Vrnjacka Banja – U proteklom periodu radjena je rekonstrukcija škole u Podunavcima odnosno dela škole koji je priveden nameni odnosno preuredjen za dečiji vrtić.

Škola je bila izuzetno lošem stanju a ove godine krenulo se sa adaptacijom prostorija,namera je bila da se uslovi osavremene a otvoriće se i nove dve grupe vrtića koje će raditi od 6 ujutru do 17 sati.
Vrnjacke-Banje
Završetkom radova mališani će dobiti uslove kao i većina dece u vrtićima Vrnjačkoj Banji .Po završetku će se život u ovom vrtiću obavljati na jednom dobrom nivou i u uslovima kakvi dolikuju deci.

Ostao je da se uradi i da se adaptira prostor za celodnevni boravak. U januaru mesecu se krenulo sa radovima ,odobrena su sredstva i za sada su odradjene dve prostorije. U drugoj fazi biće sredjen još jedan prostor za decu koja pohadjaju pripremni predskolski program.

Stari prostor sada je zakonom zaštićen i pretvoren je u vrtić.