slika dom zdravljaDom zdravlja “Dr Nikola Džamić“ iz Vrnjačke Banje, zaposlenima u JP “Borjak“ i JP “Beli izvor“ omogućio je odlukom koju je doneo Upravni odbor ovog preduzeća, pružanje zdravstvenih usluga bez naplate istih.
Razlog za donošenje ove odluke je finansijska situacija u ova dva preduzeća koja je dovela do toga da radnicima nisu overene zdravstvene knjižice.
Odluka je na snazi narednih 30 dana a nakon toga će UO Doma zdravlja razmotriti situaciju koja u tom momentu bude u ova dva javna preduzeća i na osnovu toga preduzeti dalje mere. Odluka se konkretno odnosi na pružanje hitne medicinske pomoći i pisanje recepata za hronične pacijente koji boluju od dijabetesa i epilepsije. Pored Doma zdravlja pacijenti pomenute usluge mogu da koriste i u zdravstvenim stanicama Novo Selo i Podunavci kao i zdravstvenim ambulantama u Gračacu i Vranešima.