Vrnjački poslodavci prisustvovali su radionici koja je održana u Sali SO Vrnjačka Banja a koja je u okviru Projekta „Jednake mogućnosti“. Cilj ovog projekta je uključenje osoba sa invaliditetom u sve životne , kulturne, poslovne i ostale procese života. Poslodavci su upoznati sa prednostima i pozitivnim efektima koje mogu da imaju od zapošljavanja osoba sa invaliditetom kao i razbijanje stereotipa i predrasuda šta osobe sa invaliditetom  mogu da rade.

slika zaposljavanje osoba sa invaliditetom u vrnjačkoj banji

Ovaj projekat podržan je od strane Delegacije Evropske unije u Srbiji .  Nosilac projekta je Edukativni centar .