Predstavnici USAID-a u Vrnjačkoj Banji

U okviru USAID Projekta održivog lokalnog razvoja, trening programa privlačenja stranih direktnih investicija (FDI) u cilju razvoja prehrambene industrije, posle radionica održanih u Novom Sadu i na Zlatiboru , održavaju se konsultantske posete stručnjaka Projekta gradovima i opštinama koje učestvuju u projektu. Tomaš Vlasak, predstavnik Berman grupe, češke konsultantske agencije za ekonomski razvoj i Tamara Dunđerović, regionalni menadžer projektnih aktivnosti USAID-a, posetili su Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj opštine Vrnjačka Banja.