predavanje sunce

Udruženje mladih sa invaliditetom „Sunce-Vrnjačka Banja“ organizovalo je u saradnji sa Centrom za socijalni rad i Direkcijom za planiranje i izgradnju, predavanje na temu „Strategija o unapredjenju položaja osoba sa invaliditetom“ i „Pravilnik o tehničkim standardima pristupačnosti“.
Predavanje je organizovano sa ciljem podizanja svesti gradjana o problemima sa kojima se osobe sa invaliditetom u našoj sredini , suočavaju svakodnevno.