usaid

U četvrtak, 21. februar 2013, od 11 sati, u hotelu “Turist” u Кraljevu USAID projekat održivog lokalnog razvoja, u saradnji sa međuopštinskim partnerstvom predvođenim Кraljevom, poziva vas na ekonomski forum na kome će predstavnici lokalnih samouprava i poslovne zajednice biti upoznati sa aktivnostima koje će doprineti jačanju privatnog sektora i otvaranju novih radnih mesta. Na sastanku će učestvovati predstavnici Impuls centra, Кraljevo, predstavnici Tehnološkog parka, Čačak, predstavnici Berman group, Češka, i Tim USAID projekta održivog lokalnog razvoja.