Stalna konferencija gradova i opština potpisala je ugvore sa 11 gradova i opština: Beočin, Bač, Kučevo, Vrnjačka Banja, Kuršimlija, Sombor, Lebane, Bujanovac, Pećinci i Surdulica, i biće podržani prilikom izrade urbanističkih planova za uređenje romskih naselja. Ugovori su potpisani u okviru projekta „Podrška EU inkluziji Roma-Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“. Ugovor za Vrnjačku Banju potpisao je zamenik Predsednika opštine, Ivan Džatić.

Državna sekretarka u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Stana Božović, istakla je da je za Ministarstvo i Vladu Srbije od velike važnosti inkluzija Roma, tj. uključenost, jer bi se time stvorio ambijent da oni žive dostojanstveno, jer su pitanja dostojanstva, stanovanja i standarda jedna od univerzalnih ljudskih prava. Šef Oporecija i delegacije Evropske unije u Srbiji, Nikolas Bizel, istakao je da je pitanje socijalnog uključivanja Roma od posebne važnosti i za proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

Izradom urbanističkih planova, više od 1000 domaćinstava dobiće:

  • Osnov za ozakonjavanje stambenih objekata
  • Parametre za izgradnju nedostajuće komunalne infarstrukture
  • Definisanu mrežu javnih saobraćajnica
  • Definisane lokacije za javne sadržaje

Ukupna vrednost izrade svih planova iznosiće više od 11 miliona dinara.