Popravka ograde u vrtićuU PU“Radost“ ovih dana radi se zaista punom parom. Već dugi niz godina nije se mnogo ulagalo u matični objekat pa je sada, po rečima direktorke Dragane Hadži Ristić, sve došlo na red. Radnici trenutno rade zamenu i sanaciju ograde oko dvorišta PU“Radost“ koja je dotrajala i koja godinama stoji pokidana i u jako lošem stanju.

– Kada ove radove završimo prelazimo na drugu fazu sanacije krova na ovom objektu kji je prokišnjavao i čiju smo prvu fazu sanacije uradili. Ono što planiramo za neki naredni period jeste završetak radova u vrtiću u Štulcu kao i uredjenje odnosno privodjenje nameni prostora u školi u Vranešima kako bi se i tamo otvorila jedna vaspitna grupa, rekla je Hadži-Ristić. Radovi na sanaciji ograde vrtića biće gotovi u narednih 15-ak dana ukoliko vremenski uslovi to budu dozvolili.