slika vece vrnjacka banjaŠesta sednica Opštinskog veća počela je razmatranjem Strategije održivog razvoja turizma 2012-2022 godine-Međuopštinsko partnerstvo (Кraljevo, Raška, Vrnjačka Banja, Gornji Milanovac i Čačak), koja je iz tehničkih razloga povučena sa dnevnog reda. U nastavku sednice, Veće je razmatralo Odluku o usvajanju Protokola o saradnji sa opštinom Trstenik i predložilo Skupštini opštine da istu usvoji. Ovim protokolom definisane su oblasti u kojima dve opštine imaju zajednički interes za rešavanje istih ciljeva. To su: upravljanje komunalnim otpadom, turizam, zdravstvo, privreda, poljoprivreda, kultura, infrastruktura. Veće je predložilo Skupštini da donese i Zaključak o produženju važenja Pravilnika o uslovima za umanjenje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta investitorima koji grade objekte iz čl 27. stav 8. Odluke o kriterijumima i merilima za uređivanje naknade za otuđenje, davanje u zakup i uređivanje građevinskog zemljišta, kao i Odluku o formiranju Odbora za borbu protiv korupcije. Odbor za borbu protiv korupcije pokreće postupak i daje inicijativu nadležnim organima u borbi protiv korupcije i obavlja poslove koji se odnose na organizovanje koordinacije rada sa državnim organima u borbi protiv korupcije. Na dnevnom redu šeste sednice Veća našla se i Odluka o lokalnom javnom informisanju kojom se uređuje ova oblast i koja obuhvata informisanje javnosti o radu organa Opštine Vrnjačka Banja, javnih preduzeća i ustanova, inovacije pravnih lica, rezultate i dostignuća u oblasti nauke, obrazovanja, sporta , kulture … Članovi Veća su razmatrali i uz dopunu usvojili Odluku o pribavljanju putem zakupa u javnu svojinu parkirališta “Putnik” u Vrnjačkoj Banji, kao i usmenu informaciju direktora JP “Beli Izvor” o radu parking servisa. U okviru Odluke o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naziva novih ulica u Vrnjačkoj Banji, usvojena je inicijativa odbornika Daneta Stanojčića i grupe građana o promeni naziva ulice Mezgraja u ulicu Dejana Milenkovića koji je poginuo braneći Кosovo i Metohiju tokom NATO bombardovanja 1999. godine. U okviru današnjeg zasedanja, Veće je razmatralo i Odluku Upravnog odbora JP “Beli Izvor” Vrnjačka Banja o osnivanju jednodomnog društva sa ograničenom odgovornošću “Vrući izvori” Novo Selo, čija će delatnost biti snabdevanje vodom za piće, prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda, upravljanje komunalnim otpadom, pijacom, održavanje čistoće na površinama javne namene. Na kraju sednice razmatrani su Statuti JP “Beli Izvor” Vrnjačka Banja i JP “Borjak”, kao i Program poslovanja Direkcije za planiranje i izgradnju JP za 2013. godinu, Plan i program poslovanja JP “Borjak” za 2013. godinu sa Cenovnikom radova na održavanju i uređenju Banjskog zelenila i Programima zaštite i razvoja spomenika prirode za 2013. godinu, Program održavanja, zaštite, razvoja i upravljanja opštinskim i nekategorisanim putevima i ulicama i izgradnja i rekonstrukcija javne rasvete u naselju na područjima opštne Vrnjačka Banja za 2013. godinu i odnosi se na uređenje građevinskog zemljišta u delu puteva i javne rasvete i Plan opšteg rasporeda mesta za postavljanje montažnih objekata i opreme na teritoriji opštine Vrnjačka Banja.