slika stab za vanredne situacije

Prva sednica od kako je predsednik Opštine Vrnjačka Banja, sazvao je i njome predsedavao , predsednik Boban Djurović. Dnevni red činilo je sedam tačaka. Odeljenju za zaštitu životne sredine, predsednik opštine je naložio da obavi sve neophodne pripreme na osnovu iskustva iz prethodnih godina kada je Srbiju zahvatio talas ekstremno niskih temperatura i velikih snežnih padavina. Sektor za vanredne situacije Kraljevo zatražio je od opštinskog Štaba da dostavi precizne informacije o stanju raspoložive mehanizacije i broju mašina kao i o spremnosti i mogućnostima reagovanja u vanrednim situacijama. U toku sednice formiran je stručno-operativan tim u sa zadatkom da preduzima mere usled izuzetno niskih temperatura i visokih snežnih padavina. Usvojen je Godišnji plan rada za 2013. a prioriteti preduzimanje preventivnih mera na održavanju putnih pravaca, osposobljavanje sistema za uzbunjivanje i preduzimanje preventivnih mera za zaštitu od poplava.