raski okrug

Glavna tema sednice Raškog upravnog okruga, koja je održana u Vrnjačkoj Banji, bila je utvrdjivanje trasa državnih puteva kroz sedišta gradova i opština, na području Raškog upravnog okruga a shdno Uredbi o kategorizaciji državnih puteva. Sastanku su prisustvovali predsednici opština Raškog okruga i njihovi zamnenici kao i direktori lkalnij Direkcija za urbanizam. Sednicom je predsedavao predsednik Raškog upravnog okruga Mateja Mijatović.