slika sastanak opstinskog veca

Peta redovna sednica opštinskog Veća opštine Vrnjačka Banja održana je u velikoj Sali zgrade opštinske Uprave.Dnevni red sednice činile su 33 tačke dnevnog reda od kojih su tri skinute sa istog. Na samom početku članovi Veća razmatrali su i usvojili zaključak Odbora za poljoprivredu i selo a koji se odnosi na adaptaciju prostora i osnivanju agrarnog fonda. Usvojen je i predlog Odeljenja za planranje i izgradnju o postupanju u predmetima o davanju zemljišta u zakup sukcesivno odnosno po okončanju postupaka konstituisanja javne svojine opštine na parcelama koje su predmet zakupa. Članovi Veća su usvojili i rešenje o formiranju komisije koja će utvrditi početni iznos zakupnine za površinu javne namene. Kao tačka dnevnog reda, usvojena je i informacija u vezi sa inicijativom Ambasadora Republike Slovenije i slovenačkog poslovnog kluba da jedan most u Centralnom parku u znak prijateljstva oboje i postave svoj grb. Poslovni klub je izrazio želju da opština Vrnjačka Banja bude stalni član i da bi organizovali prezentaciju Vrnjačke Banje u svojim prostorijama, kako bi se sa slovenačkim privrednicima ostvarila saradnja.
Jedan od koraka za smanjnje nivoa nezaposlenosti je i formiranje Lokalnog saveta za zapošljavanje, kao i izrada lokalnog akcionog plana zapošljavanja u 2013. godini.