Vrnjacka Banja – Početak jučerašnje sednice obeležila je rasprava i polemika odbornika Radoja Simića sa odbornicima SNS, a o Simićevom predlogu za dopunu dnevnog reda, koji je on nakon diskusije povukao i pozvao odbornike naprednjaka da ispred kamera sukobe stavove. Sedma tačka dnevnog reda jučerašnje 24-te sednice SO Vrnjačka Banja odnosno izveštaj o radu skupštinskih odbora skinuta je sa dnevnog reda dok svi odbori ne pripreme izveštaje. Tek oko podneva, iako je sednica počela u 10,30, odbornici su prešli na razmatranje prve tačke dnevnog reda odnosno izveštaj o ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda budžeta opštine za period 01. januar -30. septembar. Nakon diskusije odbornika izveštaj je usvojen.

Druga tačka dnevnog reda, od prvobitnih 11 bila je tačka o kojoj se definitivno najviše raspravljalo , Informacija o zagađenosti izvora „Snežnik“ kojim upravlja Specijalna bolnica „Merkur“ a koji je od juna meseca tekuće godine zatvoren. Predsednik SO obratio se Specijalnoj bolnici Merkur za dostavu Izveštaja u vezi sa problemima izvora Snežnik kao i merama koje je ova ustanova samostalno ili u saradnji sa drugim institucijama preduzimala u poslednjih nekoliko godina , s obzirom da je pomenuti izvor bio zatvaran i 2008 godine. Takav odgovor do održavanja jučerašnje sednice nisu dobili.

G. Seizović upoznao je odbornike sa činjenicom da su dolazili stručnjaci koji su obišli izvor i sagledali situaciju ali da do konkretnog rešenja problema nije došlo. Jedan od predloga, kako je rekao Seizovič, je da se radi nova bušotina na većoj dubini ali i to nije sigurno da je pravo rešenje.

Odbornik Rodojub Džamić, rekao je da je problem zagađenosti izvora Snežnik veoma veliki problem Vrnjačke Banje i rekao da želi da zna ko je doneo rešenje o zabrani korišćenja izvora toliko dugo i šta piše u tom rešenju. Tokom diskusije mogli su se čuti razni komentari od toga da je problem prekomerna gradnja odnosno nepoštovanje odluke o sanitarnoj zaštiti, da se tu nešto prikriva, da su to mutna posla itd ali konkretan razlog zagađenja nije izrečen. Neki odbornici odnosno odbornik Dragoslav Djurović imao je primedbu zašto nisu na sednicu pozvani predstavnici Merkura.

Odbornik Simić je rekao da je najbolje da se ugovor sa Specijalnom bolnicom raskine i da se izvori vrate Opštini na upravljanje. Nakon pauze kako bi se dogovorili oko konačnog predloga odluke usvojeno je odnosno naloženo javnom pravobraniocu da na osnovu Zakona o banjama i ugovora izmedju opstine i Merkura kao korisnika, pokrene postupak za ispunjenje ugovornih obaveza imajuci u vidu da spec, bolnica merkur iste ne ispunjava. Takođe je ovlašćen predsednik opštine da formira komisiju koja bi zajedno sa javnim pravobranilaštvom pokrenula određene postupke za rešavanje nastalih problema.

Nakon ove tačke dnevnog reda odbornici su čuli izveštaj o stanju u vezi sa vlasničkom transformacijom Specijalne bolnice „Merkur“ i HTP-a „Fontana. Razmatran je izveštaj JP „Borjak“,informacija o vodosnabdevanju na teritoriji opštine Vrnjačka Banja a pomoćnici predsednika opštine podneli su izveštaje o radu.

24-ta sednica SO Vrnjačka Banja završena je oko 21, 30 h.