dr natasa trifunvic

Iz Vrnjačke Banje, na ovom Kongresu učestvovala je dr Nataša Trifunović, specijalista dečije preventivne stomatologije. Kongres je održan u Beogradu na Stomatološkom fakultetu UNI Beograd.
Dr Nataša Trifunović prezentovala je rad „Prevencija nastanka karijesa na prvim stalnim molarima postupkom zalivanja fisura i jamica“.