dan deteta
Danas se u svetu i kod nas obeležava Svetski dan deteta. Svetski dan deteta obeležava se od 20. novembra 1989. godine kada je Generalna skupština UN usvojila Konvenciju o pravima deteta, kao prvi medjunarodni dokument u oblasti ljudskih prava koji se posebno bavi decom. Prema procenama stručnjaka za zdravo i srećno dete i njegov socijalno emocionalni razvoj neophodan dobar odnos deteta sa majkom od samog rođenja. Srbija je deanašnji dan dočekala sa oko 400.000 dece za koju se izdvaja neka vrsta materijalne nadoknade a takve dece koja primaju nvčanu nadoknadu odnosno materijalnu pomoć,ima naravno i u Vrnjačkoj Banji. U Vrnjačkoj Banji takodje je obeležen danasnji dan.