slika TO obavestenje

U narednom periodu turisti u Vrnja;koj Banji imaju priliku da na veoma jednostavan način dobiju apsolutno sve potrebne informacije i sve to koristeći uslugu „*105“ odnosno pozivom na taj broj. Turistička Organizacija Vrnjačka Banja odradila je ovaj projekat kako bi svim gostima olakšala brzo i lako snalaženje po Vrnjačkoj Banji. Pozivom na taj broj gosti mogu da dobiju informacije o smeštaju, izletima zatim atrakcijama, manifestacijama, karnevalu.
Cilj je bio da turisti budu informisaniji nego do sada o celokupnoj ponudi Banje.