Nedavno je usvojen novi Pravilnik o radu auto škola i koji ćše stupiti na snagu 25. oktobra ove godine i samo je jedna od novina Zakona o saobraćaju koji je stupio na snagu 2010.godine. On predvidja odredjene novine vezane konkretno za funkcionisanje auto škola. Promene se odnose na kadar koji će obučavati buduće vozače i dat je rok od 5 meseci da se lica koja obučavaju usaglase sa pravilnikom kako za teoretsku tako i za praktičnu nastavu .

slika auto skola
Moraće da se obezbedi postojanje posebnog kabineta, vozila će morati da budu sa ABS-om, moraće da se uvedu novi poligoni za obuku što sada stvara problem svima jer poligoni neće biti kao do sada i cetvrta novina je licenciranje kadrova koji obučavaju.Sve ovo će morati da se odradi do oktobra meseca. Budući kabinet za obuku vozača moraće da ima 10 kompjutera i 1 centralni odnosno 11-ti.