izbeglice

Opština Vrnjačka Banja i Komesarijat za izbeglice raspisali su Javni poziv za pomoć interno raseljenim licima sa teritorije vrnjačke opštine . Pomoć je u vidu gradjevinskog materijala i ekonomskog osnaživanja kao i otkupa seosakih domaćinstava. Konkurs traje do 4.jula 2014. Godine a za otkup seoskih domaćinstava do 16. septembra.