slika konferencija-vrnjacka-banja

Projekat “Integrisani” koji se trenutno sprovodi ima za cilj pomoć izbeglim i interno raseljenim licima sa teritorije opštine. Danas je održana konferencija za štampu vezano za pomenuti projekat a kako bi isti bio predstavljen javnosti. Inače projekat je dobio podršku Evropske Unije a o projektu sun a današnjoj konferenciji govorili zamenik predsednika opštine Andrija Boćanin, consultant u izradi projekta Igor Stajić i poverenik Komesarijata za izbegla i interno raseljena lica Aleksandar Miljaković. Projekat predvidja pomoć za ova lica koja se ogleda u rešavanju uslova stanovanja kao i u podršci pri samozapošljavanju izbeglih i interno raseljenih lica.
Finansijska vrednost projekta iznosi 96.249,00 E od kojih je učešće opštine 12.540 E dok Evropska Unija finansira 87% projekta. Kroz projekat opština će podržati 14 porodica a 10 porodia dobiće pomoć od po 1500 eura.
Detaljniji uslovi biće raspisani u novembru ove godine.