Juče u popodnevnim satima održana je vanredna sednica opštinskog Veća opštine Vrnjačka Banja sa pet tačaka dnevnog reda. Razmatrana je žalba doskorašnjeg načelnika opštinske Uprave Branislava Mikovića koja je odbijena kao neosnovana. Druga tačka dnevnog reda odnosila se na predlog za izmenu rešenja o korišćšenju sredstava budžeta za finansiranje projekta izgradnje fiskulturne sale pri OŠ ”Mladost” u Vrnjcima. Nedostajuća sredstva su odobrena. U nastavku sednice, razmatran je Izveštaj o kriterijumima u skladu sa Odlukom o finansijskoj podršci porodici sa decom iz društveno osetljivih grupa.Naime predložene su dodatne podrške (besplatan prevoz, ekskurzija , užina, boravak i ishrana u vrtiću) deci uzrasta od 18 meseci do 18 godina a u skladu sa njihovim socijalnim stanjem odnosno situacijom.Sredstav za ove namene postoje u budžetu samo sun a jučerasnjoj sednici razmatrani kriterijumi za dodelu istih. Članovi Veća upoznati su sa poslovanjem PU ”Radost” uz konstataciju da se u ovoj ustanovi ponašalo domaćinski.