3.juna po novom odnosno 21.maja po starom kalendaru,naša Crkva slavi Svete Cara Konstantina i Caricu Jelenu. Njima je posvećen veliki broj hramova . Njihov kult posebno je negovan kod Grka i Rumuna. Što je kod Srba Sveti Sava, kod Grka je car Konstantin.
car konstantin
Konstantin Flavije Valerije, potonji car Konstantin Prvi,rođen je 274. godine u Naisusu (Nišu).Posle očeve smrti 306. godine od vojske je proglašen za savladara severozapada Rimskog carstva.
Počeo je da gradi hramove u Jerusalimu, Carigradu, koji je po njemu prozvan Konstantinopolj, Rimu i Triru. Najveća zasluga mu je, što je 313. doneo Milanski edikt, kojim je hrišćanima dozvolio slobodu ispovedanja vere. Kasnije se i sam krstio.Njegova majka, carica Jelena zaslužna je što je pronašla ostatke časnog Krsta Hristovog kod Jerusalima.