Vrnjacka Banja – Prema evidenciji Centra za socijalni rad Vrnjačka Banja za tri porodice na teritoriji pomenute opštine može se reći da žive u ekstremno lošim uslovima i mogu se okarakterisati kao beskućnici. Po pitanju bezkućnika i njihovog zbrinjavanja ono što sistem socijalne zaštite jesu razne mogućnosti. Konkretno kada su u pitanju ove tri porodice Centar za socijalni rad je tokom prethodnih godina ponudio ono što i može,smeštaj u Ustanovama socijalne zaštite i jedno lice je tu mogućnost koristilo prethodnih zima .

vrnjacka banja beskucnici

Jedno od oviih lica je tokom najhladnijih dana bilo u bolnici dok su ostale porodice uglavnom na smeštaju kod poznanika,rodjaka i prijatelja. U saradnji sa Ministarstvom, ljudi iz Centra za socijalni rad traže rešenje za ova lica i smeštaj u prihvatilištima ili domovima za stara lica jer su to opcije koje su na raspolaganju.

Ono što Centru za socijalni rad predstavlja problema a vezano za ova lica jeste to što oni prosto ne žele domski smeštaj ali će Centar svakako iznaći rešenje za pomenutu situaciju.