Banja Koviljača – Koviljača Spa in Serbia

banja-koviljaca

Banja Koviljaca

Turističko saobraćajni položaj Banje Koviljače

Banja Koviljača se nalazi u severozapadnom delu Srbije, na padinama planine Gučevo, a na nadmorskoj visini od 128m. Od Beograda je udaljena 145 km od Novog Sada 143km, a od Loznice 10 km. Do Banje Koviljače se dolazi magistralnim putem od Beograda.

Istorija: Arheolozi tvrde daje Banja Koviljača naseljena još u rimsko doba. U srednjem veku, pod zidinama Koviljkinog grada narod traži leka i lada, a bogati Turci iz Mačve i Podrinja 1720. godine ovde podižu prvi ženski hamam.  Neprijatna isparenja iz bare sa blatom, nastale od izvora sumporovite vode, dala su narodu za pravo da nas nazove Smrdan banjom. Problem smo rešili modernim konceptom banjskog mesta i 1907 godine izgradili sumporno kupatilo!

Prirodni lekoviti faktori Banje Koviljače

banja-koviljaca-kupatilo

Kupatilo u Banji Koviljaci

Mineralne vode temerature 15-28°C i lekovito blato.

U Banji Koviljači se leči:

  • svi oblici reumatizma
  • posttraumatska stanja lokomotornog aparata
  • deformiteti i oboljenja kičmenog stuba
  • stanja nakon operacije kičmenog stuba
  • oštecenja i oboljenja centralnog i perifernog nervnog sistema
  • sterilitet

Specijalna bolnica, prva takve vrste u zemlji, ima posebno odeljenje za dečiju rehabilitaciju. Lečenje se sprovodi u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljaca kupanjem u termomineralnoj vodi i oblogama od blata uz primenu svih drugih fizikalnih procedura .

Dopunski sadržaji u Banji Koviljači

banja-koviljaca-park

Park u Banji Koviljaci

Banja Koviljača se nalazi u lepo uređenom parku, prijatnom za šetnju i rekreaciju. Kako se nalazi u neposrednoj blizini reke Drine, ima sve mogućnosti za organizovanje ribolovnog turizma i drugih vidova kretanja na vodi. Tu su i ostaci starih gradova i utvrđenja na planini Cer, kao što su Kosanin i Trojanov grad, nekropola na Brezjaku, spomen kostrunica na Gučevu i Ceru, u Banji Koviljači Gradac i Koviljkin grad. U blizini Banje Koviljače  se nalazi i Tršić rodno mesto Vuka Stefanovića Karadžića i manastir Tronoša iz XIV veka.

Koviljača Banja Spa Location in Serbia

banja-koviljaca-mapa

Banja Koviljaca Srbija Mapa

Koviljača spa lies in the north weestern part of Serbia, on the slopes of Gučevo mountain and at 128 m above sea-level Being away 128 km from Belgrade, 143 km from Novi Sad and 10 km from Loznica, the Koviljača Spa is easily reached by the main road from Belgrade.

Natural curative factors Of Banja Koviljača

Mineral water at the temperature of 15-28°C and curative muds.

Recommended for:

  • Locomotion apparatus diseases
  • post-traumatic conditions
  • rheumatic diseases
  • gynecological and neurological diseases

Cultural, entertainment, sportsand recreation programmes in Koviljača Spa

Koviljača Spa lies in a nice park, pleasant for walking and recreation. Being close to the river Drim, it offers great opportumties for fishing tourism and other water sports. At hand are the visits to histaricd places (old towns and fortresses) on Mt. Cer, such as Kosana’s and Trajans town, Brezjak necropolis, memorial ossuary on Gučevo and Cer, Gradac and Koviljka’s town in Banja Kovijača. Close to the Koviljača Spa is Tršić, the home town of Vuk Stefanović Karadzic and the Monastery of Tronosa (XIV c.)