U Kancelariji za mlade Opštine Vrnjacka Banja nedavno su realizovali projekat koji je imao za cilj da
podstakne volonterizam kod mladih ljudi Ii da mladi budu ti koji ce reci šta treba njihovoj lokalnoj
zajednici i šta oni vide kao osnovni i glavni problem u njihovoj lokalnoj zajednici.

slika kancelarija za mlade u opstini vrnjacka banja
Mladi sun a tzv.treninzima sticali znanja o tome šta je to projekat,kako ih treba definisati i sa njima
konkurisati a zatim su imali 15 dana da završe sopstvene projekte Ii sa njima apliciraju.

Za one koji budu smatrani kao projekti koji konkretno odgovaraju na problem mladih bice odobrena
sredstva za realizaciju i biće podržani na svaki drugi način.

Ovakva aktivnost obavljala se u 25 okruga u Kancelarijama za mlade a na nacionalnom nivou biće
proglašena tri najbolja projekta koja ce biti proglašena za tri najbolje omladinske akcije koje ce takodje
biti nagradjeni.

Šest projekata je apliciralo iz Vrnjačke Banje a da li će neki proći biće odlučeno na nacionalnom nivou.