Danas će sa početkom u 13 časova biti odrzan Zbor gradjana sa dela biračkih mesta broj 14-Borjak i broj 15-Sneznik,odnosno gradjana koji imaju prebivalište i zive u ulicama Bulevar srpskih ratnika 44, 45 i 45 a,Borjakova 1-63 i 2-62,Vrnjačka53-70 i Miška Erčevića 1-140b.

Zbor će biti odrzan u Etno kući „Gočko“.

Na dnevnom redu će biti razmatranje inicijative grupe gradjana za obrazovanje Mesne zajednice Reka-Gornji Vrnjci. Zatim davanje mišljenja na predlog Odluke o izmenama i dopiunaa Odluke o obrazovanju.

Pozivaju se gradjani da prisustvuju Zboru gradjana