Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji ove godine upisuje drugu generaciju studenata na prvu godinu osnovnih studija. Tim povodom i radi promovisanja pomenutog fakulteta održana je konferencija za novinare. Interesovanje za upis na ovaj fakultet je veliko, mi smo veoma zadovoljni i možemo slobodno reći da nismo očekivali toliku zainteresovanost svršenih srednjoškolaca, rekao je na konferenciji za novinare Rektor Univerziteta u Kragujevcu i dodao da je nastavni kadar fakulteta u Vrnjačkoj Banji ubedljivo najmladji i da je to veoma dobra činjenica.

fakultet u vrnjackoj banji za turizamInače ovaj fakultet koji je jedini državni fakultet za hotelijerstvo i turizam u zemlji upisaće ove godine 100 studenata. Ovaj broj studenata omogućava rad po grupama od 20 do 25 studenata što za rezultat ima veoma veliki procenat prolaznosti od 75 do 80%.
Po završenom fakultetu sadašnji studenti dobijaju zvanje dipl. menadžer u hotelijerstvu i turizmu.