Od sutra do 11.11. u Beogradu će biti održan treći sajam lokalne samouprave. Kao i prethodnih godina Sajam će biti odlična prilika za predstavljanje aktivnosti lokalnih samouprava u Republici Srbiji domaćim i inostaranim kompanijama-potencijalnim investitorima kao i donatorskim organizacijama i drugim gostima iz zemlje i inostranstva koji će učestvovati na ovogodišnjem sajmu.

Pored osamdesetak opština iz republike srbije,koliko se očekuje na sajmu će se predstaviti i Vrnjačka Banja naravno.

Po rečima načelnika opštinske uprave Branislava Mikovića,Vrnjačka Banja će predstaviti svoje privredne i organizacione potencijale i sa drugim opštinama razmeniti iskustva i dobru praksu u radu lokalnih vlasti.

Na sajmu će biti organizovani okrugli stolovi, paneli, tematski događaji koji će u otvorenom dijalogu omogućšiti razmenu mišljenja, donošenje predloga i izlaganje konkretnih inicijativa predstavnicima Vlade Republike Srbijei resornih ministarstava, Stalnoj konferenciji gradova i opština i donatorskim organizacijama.