S obzirom da je sezona gripa u toku kako bi se predupredilo oboljevanje, vakcinacija u Domu zdravlja „Dr Nikola Dzamić“ u Vrnjačkoj Banji traje već oko dva meseca.

Interesovanje ljudi je otprilike kao i prošle godine,nabavljeno je 1500 doza a do sada je utrošeno 800 doza.Ljudi koji su primili vakcinu su uglavnom stara lica odnosno lica preko 65 godina.

Poverenje u imunizaciju je podeljeno neki veruju a neki ne s obzirom na prošlogodišnje iskustvo.Vakcina je izolovana po preporuci Svetske zdravstvene organizacije i ne treba imati bilo kakvu sumnju u vakcinu a takodje nema ni nus pojava.