Vrnjacka Banja – Ministarstvo odbrane Republike Srbije poziva muškarce rodjene 1994. godine i starije da se jave Centru Ministarstva odbrane a radi uvodjenja u vojnu evidenciju. Centar se nalazi u zgradi opštine Vrnjačka Banja, Kruševačka ulica 17. a mogu se javiti svakog radnog dana od 9-14 časova zaključno sa 15 – tim martom.

Prilikom javljanja oni koji se prijavljuju treba da ponesu ličnu kartu, izvod iz matične knjige rodjenih, uverenje o državljanstvu Republike Srbije i jednu fotografiju. Telefon za informacije je 036/601-245.