Kao i u ostalim gradovima Srbije i u Vrnjačkoj Banji odnosno Predškolskoj Ustanovi „Radost“ u toku je upis dece na pripremni predškolski program. Roditelji mogu da upišu dete na pohadjanje pripremnog programa, koji je inače obavezan, svakog radnog dana u objektu Radost. Roditelji sa sobom treba da ponesu izvod iz matične knjige rodjenih kao i potvrdu pedijatra da je dete zdravo i sposobno za pohadjanje predškolskog programa.

upis dece u vrtic u vrnjackoj banji