Vrnjačka Banja Opština – 23.sednica Skupštine opštine Vrnjačka Banja biće održana u petak 07.10.2011. Pred odbornicima lokalnog parlamenta naći će se Odluka o donošenju Prostornog plana opštine Vrnjačka Banja, izveštaj o ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda budžeta zatim odluka o rebalansu budžeta za 2011 godinu. Odbornici će razmatrati predlog odluke o javnim parkiralištima zatim o osnivanju ustanove Centar za socijalni rad opštine Vrnjačka Banja kao i odluku o mreži osnovnih škola ali i mreži Ustanove za predškolsko vaspitanje dece. Jedna od tačaka dnevnog reda je i informacija o uspostavljanju saradnje odnosno bratimljenju Opštine Vrnjačka Banja i poljske opštine Kališ Pomorski kao i makedonske opštine Karpoš. Na dnevnom redu 23-će sednice lokalnog parlamenta naći će se još dosta aktuenih tema koje su od velikog značaja za opštinu Vrnjačka Banja.