„Zajedno protiv nasilja u porodici“ naziv je tribine koja je održana u velikoj Sali SO Vrnjačka Banja. Organizator tribine bila je NVO Praxis.

Nasilje u porodici,kao najučestaliji oblik seksualnog i rodno odredjenog nasilja,krivično je delo i predstavlja grubo kršenje osnovnih ljudskih prava koje često ostaje skriveno od očiju javnosti i lica pravde.

Naše društvo je tu socijalno-patološku pojavu decenijama marginalizovalo i zanemarivalo a uzroci tome jesu duboko ukorenjene .Nasilje u porodici može biti fizičko,seksualno,emocionalno i psihološko,ekonomsko nasilje, škodljivi tradicionalni oblici i trgovina ljudima u svrhu seksualne eksploatacija.

Nasilje u porodici može da se desi svakome,bez bzira na rasnu,versku,etničku ,kulturnu pripadnost i obrazovni status ili mesto živlenja. Često se ženama koje trpe nasilje postavlja pitanje zašto to rade i zašto ne napuste nasilnika a razloga je više,nada u promenu,izolacija,društveno poricanje, prepreke za odlazak,vera u lečenje nasilnika, opasnost od odlaska, ekonomska zavisnost i to što je odlazak uglavnom jedan proces koji traje.

Na tribini su govorile Bojana balević, koordinatorka projekta, Ljiljana Cvetanović socijalna radnica iz Niša ,Vesna Mitić advokat a analizu podataka o nasilju u porodici u Vrnjačkoj Banji iznela je Danica Gočanin, predsednica Odbora za rodnu ravnopravnost.

Tribini u velikoj Sali SO Vrnjačka Banja prisustvovali su svi relevantni faktori i predstavnici službi koje su direktno ili indirektno uključenje u resavanje i sprečavanje ovog problema