Vrnjačka Banja bila je domaćin grupe iz Norveške koja je prilikom boravka obišla Udruženje „Zdravo da ste“.

U prostorijama organizacije „Zdravo da ste“ ,koja je osnovana 1992 godine sa ciljem da pruži psihološku i socijalnu podršku izbeglicama , upriličeno je druženje gostuju iz Norveške odnosno tima sastavljenog od medicinskih i socijalnih radnika ,psihologa ,pedagoga i članova tima „Zdravo da ste“,hranitelja i dece iz hraniteljskih porodica i vrnjčkih socijalnih radnika.

S obzirom na činjenicu da Norveška zadnjih 30 godina prima izbeglice iz celog sveta, svaka opština u Norveškoj ima organizovanu službu čiji je zadatak integracija izbeglica . Mladi koji su bili sa ovim norveškim timom u Vrnjačkoj Banji su mladi odnosno izbegli iz Avganistana koji su ostali bez roditelja i o kojima ova služba u Norveškoj vodi računa.Oni su njihovi pedagozi i vode brigu o njihovom odrastanju i svakodnevnim potrebama.

Po rečima članova tima , najviše su o Vrnjačkoj Banji čuli od Dragane Tušinović,vrnjčanke koja živi i radi u Norveškoj a koja je inače šef ove službe za smeštaj maloletnih izbeglica u Ralingem komuni. Sem toga priče vezane za Srbiju ,koje su oni čuli ,uglavnom su bile vezane za ratove i stradanja.Kako su nam rekli, za par dana boravka u banji popravili su tu sliku i jako su zadovoljni prijemom i prijateljskom atmosferom koja lebdi u vazduhu kao i lepotama Vrnjačke Banje.

Upoznavanje,druženje, širenje i sticanje novih prijateljstava kao i razmena iskustava , glavni su cilj ove posete.

„Organizacija Zdravo da ste je otvorena radionica gde za svakog ima mesta i gde zajedno radimo nešto što je na dobrobit svih nas.Na tim druženjima zajednički stvaramo program i zajednički pravimo korake ka razvoju i to se ne zaustavlja na ovoj radionici“,rekla je Milenija Radojković i dodala da će druge nedelje decembra meseca Vrnjačka Banja takođe biti domaćin jednog velikog skupa na koji će doći saradnici Organizacije „Zdravo da ste“ iz celog sveta.