Vrnjacka Banja – U odnosu na prvih pet meseci ove godine promet gostiju u Vrnjackoj Banji manji je za sest posto. U prvih pet meseci ove godine  zabelezena je poseta 6.791 domaceg i 317 stranih gostiju.Tako je ostvareno 23.509 nocenja i to 22.519 domacih i 990 stranih turista.Uporedivsi ove podatke sa petomesecnim ucinkom iz istog perioda minule godine,evidentno je sest posto manje domacih i 57,85 posto stranih gostiju,kao i 3,48 odsto manje nocenja domacih i 42,97 posto manje nocenja stranih turista. Stepen iskoriscenosti kapaciteta u maju ove godine je 15,98 posto,dok je prosecna duzina boravka 3,31 dan domacih i 3,12 dana stranih turista.U odnosu ma isti period 2010.godine,stepen iskoriscenosti kapaciteta smanjen je za 2,88 procentnih poena,donosno sa 18,86 na 15,98 posto. Najvisi stepen iskoriscenosti kapaciteta ostvarila je Specijalna bolnica Merkur,49,81 posto,sa 1.300 posetilaca i 11.689 nocenja.