Vrnjacka Banja – U okviru projekta koje je organizovalo Ministarstvo poljoprivrede i vodoprivrede, ukupno je Vrnjačkoa Banja dobila pet agronoma, konsultanata koji će u proseku imti po 17 poljoprivrednih domaćinstava koje će savetovati i koji će o njima voditi računa kada je u pitanju poljoprivreda i poljošprivrdna proizvodnja.

Ovaj projekat ima uticaj i na Vrnjačku Banju jer će ovi ljudi vlasnicima poljoprivrednih gazdinstava pruzati korisne ali pre svega besplatne informacije o tome kada šta treba da rade, kada je pravo vreme za primenu agrotehnike.

Agronomi će za njih obavljeti i administrativne poslove u smislu piopunjavanja obrazaca o tome koje su kulture na kojoj površini zasejane i slično a očekuje se da će se nakon nekoliko meseci rada na tereniu doći do informacije tome kako treba usmeriti poljoprivrednu proizvodnju na teritoriji vrnjačke banje, rekao je na sastanku predsednik opštine Vrnjačka Banja Zoran Seizović.

Po njegovim rečima ovi agronomi savetodavci će imati presudnu ulogu prilikom dobijanja subvencija jer će oni i ocenjivati da li su poljoprivrednici koji se prijavljuju za subvencije ispunili potrebne uslove i biće usmerene onima kojima je poljoprivreda zaista primarna delatnost.

Na teritoriji Vrnjačke Banje registrovano je oko 850 poljoprivrednih gazdinstava.