Vrnjacka Banja – Velika sala SO Vrnjačka Banja bila je mesto gde je održan sastanak predstavnika demokratske omladine iz centralne Srbije a po pitanju politike mladih i njenom sprovođenju,strateškim planovima kao i položaju mladih u ovom trenutku u centralnoj Srbiji.

„Politika demokratske omladine je sve ono što ima efikasan efekat u trenutnoj situaciji. Demokratska stranka kada je došla na vlast, učinila je velike stvari za mlade kao što su vizna liberalizacija i ukidanje redovnog služenja vojnog roka i prifesionalizacija vojske.

Smatramo da je time mladima omogućeno da putuju a period koji bi prioveli u vojsci iskoriste na neki bolji i svrsishodniji način“,rekao je predsednik Regionalnog kluba demokratske omladine centralne Srbije Milan Vučetić.

Vučetić je dalje rekao da se dobra volja i aktivnost mladih demokrata mogla videti nedavno kada je Kraljevo zadesio zemljotres i kada je demokratska omladina dala prvi i najveći doprinos u obnovi grada.

Jedan od ciljeva sastanka je razmena iskustava ali i upoznavanje kolega iz drugih gradova a neki dugoročni planovi demokratske omladine su,kako je rekao Vučetić, da ne dozvole da Srbija skrene sa svog evropskog koloseka i da nastave da promovišu prave društvene vrednosti.