Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja i NSZ uputili su poziv lokalnim samoupravama da se uključe u sufinansiranje programa odnosno mere aktivne politike zapošljavanja u 2012.godini.

Nacionalnim Akcionim planom zapošljavanja utvrđeni su ciljevi zapošljavanja i prioriteti koji će se realizovati u 2012. godini. To je bio povod što je održan sastanak lokalnog Saveta za zapošljavanje kako bi stavili u proceduru donošenje Akcionog plana za 2012. godinu kada je zapošljavanje u pitanju. Razlika će biti u tome što će pripravniocima biti plaćani u punom kapacitetu doprinosi i sve što iz toga proističe.

Sve ovo ima za cilj da se suzbije ili bar smanji najveća boljka vremena u kome živimo a to je nezaposlenost. Po rečima predsednika lokalnog Saveta za zapošljavanje Gorana Arsića, situacija ide u dobrom pravcu ,daleko je od idealnog ali ipak daleko bolje nego što je bilo.

Po njegovim rečima radi se sve kako bi se situacija ljudio koji su nezaposleni poboljšala što je više moguće a naravno sve u skladu sa budžetom opštine Vrnjačka Banja.