Vrnjacka Banja – Ono na čemu se vredno radilo u proteklom periodu jeste sredjivanje korita Vrnjačke reke. Ovi radovi su izvedeni u okviru Projekta „rekonstrukcija korita Vrnjačke reke“ koji je u toku a otpad je odvožen na deponiju. Rekonstrukcija obuhvata deo od Bele ladje do Vrnjaca a sa radovima se došlo do Elektrodistribucije. Radilo se dok su vremenski uslovi to dozvolili krajem prošle godine. Sa radovima se sada nastavlja i sve će biti završeno do planiranog roka.
vrnjacka banja