Odlukom o uvodjenju samodoprinosa za period od 5 godina od 01.07.2006 do 2011 godine predviđeno je da se prikupe sredstva u iznosu od 200 miliona dinara ,medjutim taj zacrtani plan nije ostvaren . Kada je samodoprinos 01. jula 2011 istekao ubrana su sredstva u visini od oko 87 miliona dinara.

Finansijskim planom za narednu godinu planirano je da će biti ubrana sredstava u iznosu od 20 miliona dinara sredstava od samodoprinosa i isplanirano je kako će ta sredstava biti rasporedjena po pozicijama a da procenti budu ispoštovani što je i odbor građana a i savet MZ Vrnjačka Banja prihvatio .